Ilford XP2 Super 400/135-36

Profesionálny čiernobiely film 35mm spracovateľný aj v klasických minilaboch procesom C41.

Citlivost ISO: 400
Typ: 135 (kinofilm)
Počet záberov: 36