Informácie o poistení

CEWE FOTOLAB a ERV Európska poisťovňa, a. s. Vám ponúka možnosť predĺženia záruky, poistenia zakúpenej fototechniky alebo kombináciu oboch produktov. Vďaka týmto produktom môžete svoju fototechniku používať bez obáv a naplno si užívať radosti z fotografovania a natáčania kedykoľvek a kdekoľvek.

 

Všetky produkty poistenia a predĺženia záruky, máte možnosť zakúpiť buď priamo v predajniach CEWE FOTOLAB, alebo online prostredníctvom našho eshopu.

 

Zoznámte sa so všetkými ponúkanými produktami a ich výhodami:

 • predlžujeme zákonnú záruku o 1, 2 alebo 3 roky
 • hradíme všetky náklady na opravu po skončení zákonnej záruky
 • v prípade neopraviteľnosti výrobku vychádzame z aktuálnej ceny nového výrobku so zhodnými parametrami
 • nepožadujeme spoluúčasť

Nespoliehajte sa na poistenie domácnosti

 • neochráni vás proti poškodeniu vecí neopatrným zaobchádzaním
 • vzťahuje sa iba na škody v rámci poisteného objektu
 • má vysoké spoluúčasti

Sadzobník - Poistenie fototechniky keď dva roky nestačia

Cena tovaru do: Predĺženie o 1 rok Predĺženie o 2 roky Predĺženie o 3 roky
92 € 13 € 23 € 35 €
184 € 15 € 30 € 39 €
277 € 22 € 43 € 59 €
370 € 27 € 51 € 66 €
555 € 39 € 66 € 98 €
740 € 55 € 86 € 117 €
920 € 70 € 113 € 157 €
1180 € 86 € 133 € 184 €
1290 € 94 € 149 € 204 €
1570 € 105 € 168 € 235 €
1760 € 113 € 180 € 251 €
1845 € 117 € 188 € 258 €
2770 € 172 € 274 € 376 €
3690 € 243 € 384 € 525 €
4610 € 310 € 498 € 682 €
5530 € 376 € 604 € 827 €

 • zaplatíme vám nový fotoaparát v prípade rozbitia či krádeže
 • nezohľadňujeme amortizáciu, pri škode obdržíte voucher na nový výrobok
 • rýchle a jednoduché on-line vybavenie poistnej udalosti do 7 pracovných dní
 • platnosť poistenia v SR aj po celom svete
Na čo sa poistenie vzťahuje
 • vlámaniu, krádež a lúpež
 • vandalismus
 • neopatrné zaobchádzanie
 • prepätie v sieti
 • požiar
 • živelné udalosti

Sadzobník - Poistenie fototechniky pre všetky prípady

Cena tovaru do: Poistenie na 1 rok Poistenie na 2 roky
92 € 12 € 19 €
184 € 14 € 22 €
277 € 19 € 29 €
370 € 27 € 39 €
555 € 39 € 63 €
740 € 55 € 86 €
920 € 70 € 113 €
1180 € 82 € 137 €
1290 € 94 € 149 €
1570 € 105 € 168 €
1760 € 113 € 180 €
1845 € 117 € 188 €
2770 € 172 € 274 €
3690 € 243 € 384 €
4610 € 310 € 498 €
5530 € 376 € 604 €

Spoluúčasť na všetkých poistných udalostiach - 10% (min. 20 €) | Spoluúčasť v prípade poškodenia či zničenia 20% (min. 20 )

 • sjednejte si výhodný balíček pojištění na všechna rizika
 • poistenie na dva roky + predĺženie záruky o jeden rok
Nespoliehajte sa na poistenie domácnosti
 • neochráni vás proti poškodeniu vecí neopatrným zaobchádzaním
 • vzťahuje sa iba na škody v rámci poisteného objektu
 • má vysoké spoluúčasti

Sadzobník - Poistenie fototechniky predĺženie zákonnej záruky

Cena tovaru do: Poistenie na 2+1 rok
92 € 27 €
184 € 34 €
277 € 43 €
370 € 55 €
555 € 86 €
740 € 117 €
920 € 153 €
1180 € 184 €
1290 € 204 €
1570 € 231 €
1760 € 251 €
1845 € 259 €
2770 € 380 €
3690 € 533 €
4610 € 694 €
5530 € 839 €

ERV Evropská poisťovňa, a.s. - kontakty a informácie

ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8

Klientská linka 221 860 860

klient@erv pojistovna.cz

www.ervpojistovna.cz

www.facebook.com/ERVevropskapojistovna