Poistenie Generali

Vážení zákazníci, radi by sme Vám ponúkli možnosť poistenia Vašej častokrát drahej fototechniky. Poistenie je výborný spôsob, ako minimalizovať škody, ktoré môžu vzniknúť na dovolenke, ale aj pri dennom používaní. Pripravili sme pre Vás možnosti, ktoré využije každý zákazník, ci už sa jedná o bežného užívateľa, alebo profesionálneho fotografa. Poistenie je možné dohodnúť pre fotoaparáty, objektívy, blesky a videokamery v cenovom rozmedzí od 50€ do 3 000€. Vďaka poisteniu získate istotu, že Vami zakúpený tovar bude dlhodobo slúžiť Vašim potrebám a zároveň sa nebudete musieť obávať poškodenia Vášho produktu.

Poistenie je možné uzatvoriť na akejkoľvek predajni spoločnosti Fotolab.SK.

Poistenie:

Variant A predĺženie záruky:

 • Kryje opravu vád a porúch po skončení zákonnej záruky poskytovanej výrobcom.
 • Predlžuje záruku o 1 rok, 2 roky, alebo 3 roky. (Nad rámec zákonnej záruky)
 • Ponúka možnosť bezstarostného používania výrobkov ( Bez obáv z poruchy ) na 1, 2, alebo 3 roky po skončení zákonnej záruky.
 • V prípade poruchy poisteného výrobku v dobe trvania predĺženej záruky ( a splnenia stanovených podmienok ) bude oprava  výrobku bezplatná.
 • V prípade, že by nebolo možné výrobok opraviť, alebo by bola cena opravy presiahla cenu výrobku, dostanete preplatenú tzv. časovú cenu výrobku ( to znamená kúpnu cenu poníženú o 1% za každý mesiac od jeho nákupu )

Variant B balík poškodenie / krádež / predĺžená záruka na 1 rok:

 • Ponúka komplexnú ochranu proti poškodeniu, krádeži a zároveň predĺženú záruku na 1 rok.
 • Poistenie kryje poškodenie pri neočakávaných a neplánovaných situáciách pri ktorých príde k poškodeniu zakúpeného výrobku.
 • Ponúka ochranu pre prípad krádeže novo zakúpeného fotoaparátu, objektívu, blesku, alebo videokamery, ktorá sa stane pod vyhrážkou násilia a je doložená protokolom od Polície SR.
 • Kompenzuje stratu vzniknutú krádežou vecí po dobu 1 roka.
 • Kompenzuje straty vzniknuté na nešťastne poškodených, alebo zničených produktov po dobu 1 roka od nákupu, na ktoré sa zákonná záruka nevzťahuje.
 • V prípade náhodného poškodenia poisteného výrobku v dobe trvania zákonnej záruky (a splnenia stanovených podmienok) bude oprava vykonaná bezplatne po dobu 1 roka.
 • V prípade, že by nebolo možné výrobok opraviť, alebo by bola cena opravy presiahla cenu výrobku, dostanete preplatenú tzv. časovú cenu výrobku ( to znamená kúpnu cenu poníženú o 1% za každý mesiac od jeho nákupu )

Variant C poškodenie na 1, alebo 2 roky:

 • Poistenie kryje poškodenie pri neočakávaných a neplánovaných situáciách pri ktorých príde k poškodeniu zakúpeného výrobku.
 • Kompenzuje straty vzniknuté na nešťastne poškodených, alebo zničených produktov po dobu 1, alebo 2 rokov od nákupu, na ktoré sa zákonná záruka nevzťahuje.
 • V prípade náhodného poškodenia poisteného výrobku v dobe trvania zákonnej záruky (a splnenia stanovených podmienok) bude oprava vykonaná bezplatne po dobu 1, alebo 2 rokov.
 • V prípade, že by nebolo možné výrobok opraviť, alebo by bola cena opravy presiahla cenu výrobku, dostanete preplatenú tzv. časovú cenu výrobku ( to znamená kúpnu cenu poníženú o 1% za každý mesiac od jeho nákupu )

      Ponúkané varianty:

      

Variant A

Sadzba poistného

Predĺžená záruka o 1 rok – A1

11,90%

Predĺžená záruka o 2 roky – A2

17,50%

Predĺžená záruka o 3 roky – A3

19,60%

Variant B

Sadzba poistného

Poškodenie na 3 roky – B1

25,90%

Krádež / lúpež na 3 roky

Predĺžená záruka o 1 rok

Variant C

Sadzba poistného

Poškodenie na 1 rok – C1

7,70%

Poškodenie na 2 roky – C2

13,30%

Cenová ponuka je platná pre fotoaparáty, objektívy, blesky a videokamery v hodnote od 50€ do 3 000€.

 • Jedná sa o % hodnotu vypočítanú z predajnej ceny produktu.

Ako a kde je možné si dohodnúť poistenie proti náhodnému poškodeniu, krádeži, alebo predĺženej záruky?

Poistenie variantu A, B, alebo C si môžete dohodnúť pri kúpe produktu v ktorejkoľvek predajni Fotolab.SK.

Informácie o výrobkoch, ktoré je možné poistiť Vám poskytnú na akejkoľvek predajni spoločnosti FOTOLAB.SK. Poistiť je možné len produkty v rozmedzí 50€ až 3 000€.

V prípade poruchy, alebo poškodenia je nutné navštíviť niektorú z našich predajní FOTOLAB. Pri odovzdávaní prístroja je nutné priniesť aj doklad o kúpe, respektíve doklad o zaplatení poistenia. Všetky náležité kroky zariadime za Vás a hneď, ako bude výrobok opravený, bude Vám vrátený. V prípade, že výrobok nebude možné opraviť, bude Vám vyplatená čiastka ponížená o príslušnú hodnotu časovej osi (to znamená kúpnu cenu poníženú o 1% za každý mesiac používania od jeho nákupu).

Postup je vždy rovnaký bez ohľadu na variant poistenia.

pdf  Všeobecné poistné podmienky