Zápožička pri reklamácii

Zápožička pri reklamácii   

(NÁHRADNÝ FOTOAPARÁT V PRÍPADE REKLAMÁCIE ZADARMO)

Revolúcia v službách zákazníkom

požičanie fotoaparátu

Pre našich zákazníkov chceme byť oporou. A to aj v prípade, keď je nutné tovar zakúpený u nás reklamovať. Spoločne s našimi partnermi Olympus a Canon prinášame revolúciu v službách zákazníkom. Je pre nás dôležité, aby ste sa aj počas reklamácie cítili pohodlne. Nechceme, aby ste prišli o výnimočné zábery, ktoré sa už nikdy nezopakujú. Preto vám na obdobie, kým budeme vašu reklamáciu vybavovať, bezplatne zapožičiame náhradný fotoaparát. Pre zákazníkov, ktorých fotografia živí, budú pripravené tzv. Full-Frame zrkadlovky.

Podmienky zapožičania:

  • Fotoaparát bol zakúpený v niektorej z našich predajní FOTOLAB alebo cez internetový obchod na stránke www.fotolab.sk/eshop.
  • Pre zapožičanie fotoaparátu je potrebné navštíviť niektorú z predajní FOTOLAB.
  • Zapožičať fotoaparát je možné len v prípade, ak je reklamovaný prístroj v záručnej dobe a reklamácia je opodstatnená.
  • Pri reklamácií kompaktných fotoaparátov v nákupnej cene do 200€ bude zapožičaný základny typ kompaktného fotoaparátu Olympus. Pri drahších modeloch a zrkadlovkách bude zapožičaný CSC fotoaparát Olympus radu E-PL.
  • Pri zapožičaní je nutné vyplniť príslušné tlačivá (Zmluva o výpožičke, Povolenie o spracovaní os. Údajov a pod.), ktoré sú pripravené na našich predajniach.
  • Zapožičaný fotoaparát nesmie byť poskytnutý na užívanie tretej osobe a počas celej doby ostáva majetkom spoločnosti CEWE a.s.
  • Zákazník sa zaväzuje náhradný fotoaparát chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením.
  • Zákazník musí prístroj vrátiť najneskôr pri prevzatí ním reklamovaného fotoaparátu s obsahom, ktorý mu bol poskytnutý, vrátane príslušenstva.

Spoločnosť CEWE a.s. si vyhradzuje právo fotoaparát nezapožičať, ak nebudú splnené všetky potrebné podmienky. Počet prístrojov je obmedzený a z toho dôvodu si vyhradzujeme právo prístroj nezapožičať, ak nebude k dispozícií voľný kus, resp. bude zapožičaný inému zákazníkovi. Ďalšie podrobnosti o podmienkach zapožičania sa dozviete priamo v niektorej z našich predajní.

Neustálym zlepšovaním našich služieb sa snažíme čo najviac priblížiť našim zákazníkom a umožniť im nasnímať momenty, ktoré prinesú radosť im aj ich blízkym.

Váš tím FOTOLAB