Pravidlá používania súborov cookies

 

Čo sú cookies?

Tieto pravidlá používania súborov cookies popisujú, ako spoločnosť CEWE Stiftung & Co KGaA, ("CEWE", "my" alebo "nás/nám") využíva súbory cookies a podobné technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií, pri vašej návšteve našich webových stránok ("webstránky") alebo pri prijímaní e-mailov od nás. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Čo je súbor cookie?

Naše webstránky využívajú súbory takzvané "session cookies" a trvalé cookies, ako aj pixelové značky a / alebo Java Skriptové značky, ktoré zhromažďujú a ukladajú určité informácie o vás. Cookie je malý textový súbor odosielaný z webových stránok do vášho počítača alebo mobilného zariadenia a uložený na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača alebo webovej aplikácie a pri návšteve našich webových stránok. Každý súbor cookie je pre váš webový prehliadač jedinečný a znovu ho môže získať iba webová služba, ktorá ho uložila.

 

Ako a prečo používame cookies?

Cookies sú napríklad potrebné na to, aby ste počas vašej návštevy webových stránok zostali prihlásení. Ak ste navštívili webovú službu, ktorá ukladá cookies na vašom pevnom disku, je možné, že pri ďalšej návšteve webových stránok z tohto zariadenia nájdete uložené vaše osobné nastavenia, ktoré nebudete musieť znova zadávať. Ostatné cookies sa používajú na ukladanie dočasných údajov počas relácie, ako napríklad stav nákupného košíka pri nakupovaní. Cookies vám môžu pomôcť pracovať efektívnejšie. Už ste niekedy vložili položku do virtuálneho nákupného košíka v online obchode a po niekoľkých dňoch, keď ste znovu navštívili túto webovú stránku, ste zistili, že táto položka je stále v nákupnom košíku? To je príklad toho, ako fungujú cookies. Cookies možno použiť aj na optimalizáciu webových stránok ukladaním informácií o správaní používateľov. Tieto informácie sa zhromažďujú centrálne a potom je možné ich vyhodnotiť. Tieto poznatky slúžia na to, aby sme neustále zlepšovali používateľskú ergonómiu webových stránok a lepšie obsluhovali našich zákazníkov. V zásade sa na našich webových stránkach ukladajú údaje, ktoré sa ukladajú prostredníctvom cookies, anonymizovane, tzn. neukladajú sa žiadne osobné údaje. Cookies môžu byť uložené v prehliadači na rôzne časové obdobie, čo závisí od našej webovej služby pri vytváraní cookies vo vašom webovom prehliadači v závislosti od aplikácie.

 

Doba ukladania cookies

Cookies pre správu vašich relácií, tzv. session cookies, sa ukladajú len na tak dlho, ako dlho používate naše webové stránky. Session cookies sú potrebné preto, aby ste napríklad počas svojej návštevy zostali prihlásení na webovej stránke, a po zatvorení prehliadača sa odstránia z vášho počítača. Ostatné súbory cookie sa ukladajú na dlhší čas, v závislosti od ich funkcie.

 

Cookies od poskytovateľov služieb (tretích strán)

Na rozdiel od cookies, ktoré sa priamo od nás ukladajú na vašom počítači, existuje aj možnosť, že sa použijú cookies od tretích strán. Cookies, ktoré sa vo vašom počítači ukladajú priamo od nás, a ktoré používame iba my, slúžia na to, aby vás spoznali pri vašej opakovanej návšteve našich webových stránok. Cookies tretej strany sú uložené vo vašom počítači nezávislým poskytovateľom služieb v našom mene a tieto tretie strany ich môžu použiť pri vašej ďalšej návšteve našich webových stránok alebo webových stránok týchto tretích osôb, aby vás rozpoznali. Hoci môžeme povoliť prístup tretích strán na stránku, a povolilť im umiestňovanie cookies do počítačov používateľov v súlade s platnými zákonmi, ako je to opísané v týchto pravidlách, nemáme žiadnu kontrolu nad informáciami získanými týmito súbormi cookie, a nemáme ani prístup k týmto údajom. Tieto informácie plne kontroluje príslušný poskytovateľ tretej strany v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov. V e-mailoch, ktoré od nás dostávate, môžu byť použíté aj pixelové značky. Ak sa o cookies chcete dozvedieť viac, navštívte prosím: www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.eu.

 

Ako môžem kontrolovať používanie cookies?

Každý prehliadač ponúka možnosť zobraziť cookies, vymazať niektoré alebo všetky cookies, alebo úplne zablokovať ukladanie cookies. Taktiež je možné zablokovať ukladanie cookies od tretích strán alebo nastaviť výnimky ukladania cookies pre rôzne domény. Ku správe cookies môžete pristúpiť z vášho prehliadača implicitne z nastavení prehliadača>správa obsahu. Je možné tiež použiť jeden z dostupných pluginov pre správu cookies a ich následne obmedzenia.

 

Blokovanie cookies však môže spôsobiť, že naše webové služby alebo ich kľúčová funkcionalita nebudú čiastočne alebo vôbec fungovať. Preto sa na naše webové služby tento prístup neodporúča používať.

 

Použitie cookies

Aby bola návšteva našej webovej lokality atraktívna a aby bolo možné používať určité funkcie, na rôznych stránkach používame súbory, takzvané cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Niektoré cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača, t.j. po zatvorení vášho prehliadača, vymažú (tzv. session cookies). Ďalšie cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení a umožnia nám alebo nášmu partnerovi rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies).
Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne rozhodovať o ich prijatí v konkrétnych prípadoch alebo ich môžete všeobecne zablokovať. Nepovolenie používania cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

Potrebné Cookies
Tieto operácie sú potrebné, aby fungovali základné funkcie stránky.

Technicky nevyhnutné Cookies
Technicky nevyhnutné Cookies sú potrebné na bežnú prevádzku stránky. Nasledovné Cookies môžu byť uložené vaším prehliadačom počas vašej návštevy:

aclrsid
affiliate_50031916
ASCOPS5LBSID
BIGipServercs-https-pool
CEWE_Customer
cid
CookiesAccepted
cref
csid
JSESSIONID
MPSPhotoWorldApp

 

Usercentrics Consent Management Platform
Toto je služba správy súhlasu.

Spracovateľská spoločnosť
Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

Dodržiavanie právnych záväzkov
Uchovávanie súhlasu
Použité technológie
Local storage
Cookies
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

Informácie o zariadení
informácie o prehliadač
Anonymizovaná adresa IP
Dáta o prihlásení a odhlásení
Dátumy a čas návštevy
Vyžiadajte si adresy URL webových stránok
Cesta stránky na webe
Zemepisná poloha
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. c DSGVO
Miesto spracovania
Európska únia (databáza súhlasov sa nachádza v Belgicku)

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje o súhlase (udelený súhlas a odvolanie súhlasu) sa uchovávajú tri roky. Údaje sa potom okamžite odstránia alebo sa na požiadanie poskytnú zodpovednej osobe vo forme exportu údajov.
Príjemcovia údajov
Usercentrics GmbH
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

datenschutz@usercentrics.com

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Adobe Experience Cloud
Toto je zbierka integrovaných produktov online marketingu a analýzy webu.

Spracovateľská spoločnosť
Adobe Systems Software Ireland Limited

4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

marketing
Prispôsobenie
Reklama
Použité technológie
Cookies
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

Údaje o používaní
URL sprostredkovateľa
Vyhľadávacie výrazy
Informácie o prehliadači
Informácie o zariadení
IP adresa
Zemepisná poloha
Úspech marketingových kampaní
Nákupná aktivita
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
Európska únia

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Spoločnosť Adobe spravidla uchováva údaje v službách Cloud Experience spoločnosti Adobe po dobu najviac 37 mesiacov od času ich získania.
Príjemcovia údajov
Adobe Systems Software Ireland Limited
Adobe Inc.
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

DPO@adobe.com

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

Spojené štáty americké

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach http://amcglobal.sc.omtrdc.net/optout.html

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://www.adobe.com/privacy/cookies.html

 

Google Analytics
Ide o službu analýzy webu.

Spracovateľská spoločnosť
Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

Analytika
Použité technológie
Cookies
Pixel Tags
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

IP adresa
Dátum a čas návštevy
Údaje o používaní
Kliknite na cestu
Aktualizácie aplikácie
Informácie o prehliadači
Informácie o zariadení
Podpora pre JavaScript
Navštívené stránky
Adresa URL sprostredkovateľa
Stiahnutia
Verzia Flash
Informácie o polohe
Nákupná aktivita
Interakcie s widgetmi
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
Európska únia

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Doba uchovávania závisí od typu uložených údajov. Každý klient si môže zvoliť, ako dlho si služba Google Analytics uchová údaje, a potom ich automaticky odstráni.
Príjemcovia údajov
Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ireland Limited
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

celosvetovo

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 

Hotjar
This is a web analytics service.

Spracovateľská spoločnosť
Hotjar Limited

Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

Web Analytics
Customer Journey Analytics
Použité technológie
Cookies
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

Data and time of visit
Browser information
Usage data
Click path
IP address
Device operating system
Geographic location
Browser language
Screen resolution
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
European Union

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné na účely spracovania.
Príjemcovia údajov
Hotjar Ltd.
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

dpo@hotjar.com

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

 

Adobe Analytics
Ide o službu analýzy webu.

Spracovateľská spoločnosť
Adobe Systems Software Ireland Limited

4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

Web Analytics
Použité technológie
Cookies
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

IP adresa
Informácie o produkte, ako sú farby, ceny, štýly a fotografie
Nákupná aktivita
Údaje o používaní
Informácie, ktoré používatelia poskytujú vo formulároch na tomto webe
Miery úspešnosti reklamnej kampane
Dátum a čas návštevy
Či používateľ stiahol súbor, obrázok alebo iné
Osobné informácie, ktoré používateľ poskytuje mimo služieb
Informácie o zariadení
Rýchlosť ISP/pripojenia
Kliknuté reklamy
Či používateľ klikol na odkaz, obrázok alebo text
Položky pridané do nákupného košíka
Adresa URL sprostredkovateľa
Názov webovej stránky
Kliknite na cestu
Informácie o prehliadači
Vyhľadávací dopyt, keď používateľ klikne na odkaz na túto stránku
ID Cookie
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
Európska únia

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.
Príjemcovia údajov
Adobe Inc.
Adobe Systems Software Ireland Limited
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

DPO@adobe.com

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

Spojené štáty americké

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://www.adobe.com/privacy/cookies.html

 


Marketing

Tieto technológie sú používané inzerentmi, aby sa vám zobrazovali reklamy relevantné vašim záujmom.

Facebook Pixel
Toto je technológia Tracking ponúkaná spoločnosťou Facebook a používaná inými službami Facebooku, ako je napríklad Vlastné publikum Facebook.

Spracovateľská spoločnosť
Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

marketing
presmerovanie
Tracking
Analytika
Reklama
Použité technológie
pixel
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

ID používateľa Facebooku
Informácie o prehliadači
Údaje o používaní
Necitlivé vlastné údaje
Adresa URL sprostredkovateľa
pixel ID
Správanie používateľa
Zobrazené reklamy
Interakcie s reklamou, službami a produktmi
Marketingové informácie
Zobrazený obsah
IP adresa
Informácie o zariadení
Úspech marketingových kampaní
Zemepisná poloha
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
Európska únia

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.
Príjemcovia údajov
Facebook Inc.
Facebook Ireland Limited
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

celosvetovo

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach https://www.facebook.com/ads/preferences/

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Google Ads
Toto je reklamná služba.

Spracovateľská spoločnosť
Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

reklama
Použité technológie
Cookies akceptovať
Pixel-Tags
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

IP adresa
informácie o prehliadač
Údaje o používaní
Dátum a čas návštevy
informácie o polohe
ID súboru cookie
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
Európska únia

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Dáta budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely spracovania. Údaje z denníka sú anonymizované po 9 mesiacoch a informácie o cookies sú anonymizované po 18 mesiacoch.
Príjemcovia údajov
Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ireland Limited
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

Spojené štáty americké

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 

LiveChat
LiveChat provides online customer service software.

Spracovateľská spoločnosť
LiveChat, Inc.

One International Place, Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, United States of America

účely spracovania dát
Tento zoznam predstavuje účely zberu a spracovania údajov. Súhlas je platný len pre uvedené účely. Zozbierané údaje nemožno použiť ani uložiť na žiadny iný účel, než je uvedený nižšie.

Poskytovanie služieb zákazníkom
Použité technológie
Cookies
Zhromaždené údaje
Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zozbierané touto službou alebo prostredníctvom nej.

IP address
Browser type
Domain
Device Operating System
Chat content
Geographic location
User ID
Browser language
Právny základ
V nasledujúcom je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré sa vyžaduje v Art . 6 I 1 GDPR je uvedený.

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR
Miesto spracovania
United States of America

Obdobie uchovávania
Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné na účely spracovania.
Príjemcovia údajov
LiveChat, Inc.
Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť
Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

support@livechatinc.com

Prenos do tretích krajín
Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

United States of America

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/