CEWE Fotolab blog

Čiernobiela fotografia

Toto nebude článok o poučkách, návodoch či odporúčaniach ako, prečo a s čím robiť čiernobielu fotografiu. Bude to skôr obyčajná úvaha a prvý z viacerých blogov na túto nekonečnú fotografickú tému.

Mám rád farebnú fotku, najmä prirodzenú, nepresaturovanú, negýčovú. Ale nikdy žiadna vo mne neprebudí tak silnú emóciu, nevtiahne ma tak do deja a neposadí tak na zadok ako decisive moment (rozhodujúci moment) v ČB* prevedení. Taký, kde sa sústredím len na zachytený dej, emóciu, bez rozptyľovania pozornosti farebnou scénou.

ČB fotka je pre mňa ako hudba Johnyho Casha, silná, jasná a priamočiara. Je temná, no zároveň plná života. Je o svetle, tieni, bolesti aj radosti, každodennosti nachádzajúcej sa v každom z nás.  Čiernobiela fotografia je jednoduchá a neopakovateľná.

Kamarát mi raz povedal: “Chlope, svet je farebný”. Odpoveď bola jednoduchá: “Veď aj čierna a biela sú farby”. Práve tá farebná jednoduchosť je tým najúčinnejším prostriedkom, ktorý  umožní lepšie vyniknúť deju, momentu a emócii, bez ohľadu na žáner.

Pri portrétoch v čiernobielom podaní viac zaujmú rysy tváre, vrásky. Občas máte pocit, že priam vidíte do duše človeka. Pri našich najmenších, dá čiernobiela kombinácia vyniknúť detskej prirodzenosti, zvedavosti a nevinnej úprimnosti.

Čierna a biela, krajinu zjednoduší. Divák oveľa lepšie vníma hru svetla a tieňa. Nemusí sa pozastavovať subjektívnymi dojmami, či autor nepresaturoval farby, či mal dobré svetlo a dobre vyvážil bielu, či fotka nemá veľa pod a preexponovaných častí. Oveľa ľahšie sa navodzuje dramatická či ponurá atmosféra.

Podobne a možno aj výraznejšie sa so svetlom, tieňom a líniami dá pracovať pri ČB fotografiách architektúry. Pri oboch žánroch sa taktiež dá fotka zdynamizovať, oživiť, až posunúť priam do fantasy roviny dlhým časom expozície, v podobe rozmazanej oblačnosti alebo vody.

Čierna a biela farba vie dať úplne inú atmosféru kvalitnej street či reportážnej fotke. Tá sa často fotí v horšom svetle, čo ide ruka v ruke so zvýšeným šumom. V ČB podaní prípadný šum fotku nepokazí, často jej práve pomôže dodať kinofilmovú podobu, v poslednej dobe čoraz žiadanejšiu.

Kamarát mal pravdu. Svet je farebný a farebné fotografie sú a vždy budú oveľa žiadanejšie, ale čiernobiela fotografia dáva možnosť vidieť svet a ľudí okolo nás trochu inak. Navodí určitú ilúziu, to podstatné zvýrazní, to nepodstatné čiastočne alebo úplne odfiltruje. Prehĺbi emóciu, zvýrazní kompozíciu, zdôrazní zámer autora. Fotku ako takú zjednoduší, ale veď v jednoduchosti je predsa krása.

* čiernobielom


Ján Murín

"Aj cesta je cieľ. Ak ju lemujú nafotené decisive moments, o to lepšie :).
Mám rád čiernobielu fotografiu, cestopisy, životopisy, Johnnyho Casha. Nájdete ma vo Fotolab Banská Bystrica a poniektorí aj na vašej svadbe :)."

Pridať komentár