Nikon WU-1b

 

Bezdrôtový mobilný adaptér WU-1b je adaptér USB, ktorý umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi vybranými digitálnymi fotoaparátmi Nikon a inteligentným mobilným zariadením* s operačným systémom Android™ alebo iOS. Adaptér môžete používať na prenos fotografií priamo do inteligentného telefónu alebo tabletu, prípadne na diaľkové ovládanie fotoaparátu prostredníctvom inteligentného zariadenia.

Nech už ste kdekoľvek, adaptér umožňuje bezproblémový prenos snímok. Nemusíte ho pripojiť k externému prístupovému bodu Wi-Fi a okrem toho je napájaný prostredníctvom fotoaparátu. Či už chcete odoslať fotografie do inteligentného zariadenia kvôli zdieľaniu, alebo prenesením snímok uvoľniť miesto na pamäťovej karte fotoaparátu, to všetko je teraz jednoduché.

Adaptér tiež umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu. Takto môžete jednoducho zhotovovať autoportréty alebo pred snímaním skontrolovať obraz na väčšej obrazovke tabletu.


Kompaktný bezdrôtový mobilný adaptér s Wi-Fi konektivitou. Umožňuje priame pripojenie medzi fotoaparátom Nikon a inteligentným telefónom alebo tabletom.

Napájanie prostredníctvom fotoaparátu: nepotrebujete batérie.

Jednoduchý prenos: vysokokvalitné fotografie môžete odoslať priamo z fotoaparátu do inteligentného zariadenia a uľahčiť tak ich zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, prenos na webové servery na zdieľanie a ukladanie fotografií alebo ich posielanie e-mailom.

Diaľkové ovládanie fotoaparátu: adaptér WU-1b môžete používať na ovládanie fotoaparátu prostredníctvom inteligentného zariadenia. Je ideálny na zhotovovanie autoportrétov a skupinových snímok.

Zobrazenie alebo komponovanie snímok v inteligentnom zariadení: použite inteligentný telefón alebo tablet na zobrazenie ukážok snímok pri diaľkovom ovládaní alebo využite väčšiu obrazovku tabletu na komponovanie komplikovanejších snímok.

Jednoduché zálohovanie: získajte voľné miesto na pamäťovej karte fotoaparátu uložením fotografií do inteligentného zariadenia.

Kompatibilita: adaptér WU-1b momentálne podporuje operačné systémy iOS 6 a Android 2.3 alebo novšie pre inteligentné telefóny a Android 3.0 alebo novší pre tablety.

Softvér: do inteligentného zariadenia môžete bezplatne prevziať softvér Wireless Mobile Adapter Utility.

Jednoduché aktualizácie firmvéru: firmvér možno jednoducho aktualizovať prostredníctvom inteligentného zariadenia.