Leica Sofortcolor film pack mini / 10 ks

Instantný materiál Leica Sofort poskytuje naozaj bohatú tonálnu škálu, dobrú hranovú ostrosť a realistické podanie farieb vrátane "pleťovky". Veľká stabilita obrazu je spôsobená použitím nových technológií pri produkcii emulzií.

Charakteristika instantného materiálu

Instantný film je špeciálny filmový materiál, ktorý prostredníctvom fotografického prístroja poskytne hotovú snímku v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút. V instantnom filme sú emulzie a spracúvajúce chemické látky obsiahnuté v obálke alebo na samotnom fotografickom papieri. Expozícia, vyvolanie aj kópie na špeciálny papier sa odohrávajú vo vnútri tela fotoaparátu. Po expozícii až po vytvorenie negatívneho obrazu je negatív stlačený s fotografickým papierom a chemickými reaktanty, závojové činidlo, prenesie negatívny obraz do fotografického papiera, Týmto sa vytvorí jeho pozitívny obtlačok.

Použitie v praxi

Instantný materiál nájde svoje uplatnenie v oblasti módnej ako aj reklamnej fotografií, kde donedávna slúžila ako kontrolný náhľad, tak aj v rukách zapálených fotografov, ktorí sa svojou tvorbou chcú líšiť od digitálneho mainstreamu. Pri použití tohto materiálu sa nevyskytujú žiadne zvláštne obmedzenia.