CANON ODMENA ZA OBJEKTÍV

"VÝKON, AKÝ OČAKÁVATE OD CANONU

A PONUKA, AKÚ STE NEČAKALI."

AKCIA UKONČENÁ

                                            

 

 Zaregistrujte fotoaparát aj objektív počas trvania akcie a získajte späť svoju odmenu.   

   

 Akcia sa vzťahuje na akciové produkty zakúpené v období od 23. marca 2016 do 31. mája 2017 vrátane („trvanie akcie“).  

 Každý, kto si zakúpi JEDEN fotoaparát, má právo na spätný bonus len za JEDEN zakúpený objektív.
 Účastník sa môže zúčastniť akcie až po zakúpení akciových produktov (tela fotoaparátu a vybraného kompatibilného objektívu) v čase trvania  akcie. 
      
 Správne vyplňte a odošlite online formulár žiadosti (s uvedením platného sériového čísla produktov atď.)

 K online formuláru žiadosti je potrebné naskenovať, pripojiť a odoslať kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry v prípade nákupu cez  internetový obchod  ( vrátane DPH ).

 Účastník následne obdrží e-mail na potvrdenie úspešného prijatia žiadosti. Ak účastník nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti žiaden        e-mail alebo  nemá prístup    k počítaču, môže sa obrátiť na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +421 250 102 612.

 Po prijatí a overení platnosti žiadosti zabezpečí spoločnosť Canon priamy bezhotovostný prevod príslušnej výšky spätného bonusu uvedenej v  článku 2.2.1  na bankový účet účastníka. Týmto sa zároveň vylučuje uzatvorenie akejkoľvek alternatívnej dohody a vyplácanie čiastky šekom  alebo hotovostne.   


 Spoločnosť Canon sa bude snažiť zrealizovať bezhotovostný prevod do 28 dní od prijatia úplne a správne vyplnenej žiadosti.

 Bližšie informácie a registrácia tu