Ako na splátky?

CETELEM - AKO NAKUPOVAŤ TOVAR NA SPLÁTKY

cetelem

1. Vyberte si tovar
Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.

Pozor!  Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

 

3. Odoslanie objednávky
V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej  tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

 

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

 

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru
Po schválení žiadosti o úver nám poštou na adresu: CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, zašlite nasledujúce dokumenty:

Vsetky dokumenty, ktore k nam zašle podpisane (zmluvy, suhlas so spracovanim osobnych udajov), musia byť vytlacene na A4 s pismom štandartnej veľkosti –t.j. presne tak, ako sa Vam nacitaju, pri otvoreni mailu z Cetelemu. V opacnom pripade nebude z nasej strany tovar vyexpedovany.

pre úver do 3400 €

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
 • 1x kópiu občianskeho preukazu
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu klienta a partnera, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade

 

Doklady totožnosti- vždy

 

 • OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta,
 • Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,
 • v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.

 

 

Doklad o príjme pre Zamestnancov a Dôchodcov - vždy

 

Zamestnanci:
Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 *   výplatná páska za posledné výplatné obdobie
alebo

 *   výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda
alebo

 *   originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.

Dôchodcovia
Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne  SR a  klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť Jeden z dokladov:

 *   potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 *   potvrdenie z pošty, alebo
 *   výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Poznámka: Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.), príjem / dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, klient dokladá len ostatnú časť príjmu ide o podnikateľskú časť príjmu, pre ktorú pozri nižšie Doklady o príjme pre podnikateľov).


 

 

Doklad o príjme pre podnikateľov /  konateľov / spolumajiteľov firiem – vždy

 

 • Príklady dokladov v prílohe č. 1

 

 

 

 

 

Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:
 *   originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 *   Pri daňovom priznanie podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty

Konateľ/Spolumajiteľ firmy:
 *   ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom


Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:
                 Základ dane – daň na úhradu /12

 

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoru

 

Zamestnanci
·         výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
·         výplatná páska za posledné výplatné obdobie

alebo

·         pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
 

 

Cudzinec - len ak má povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL

 

 

 

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii Webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.
Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území  Schengenského priestoru – viď. Vyššie.

 

 

V prípade ak klient žiada o motoúver

 

 

 

 • vodičský preukaz skupiny A a A1

V prípade, že sa jedná o ojazdený motocykel

 • kópia technického preukazu ojazdeného motocykla
 • dodací list

 

pre úver nad 3400€ prosíme doložiť navyše

 • doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

 

5.Schválenie/neschválenie úveru
Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

 

 Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska

Expedícia tovaru:
Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám okamžite expedovaný.

 

 

HOMECREDIT - AKO NAKUPOVAŤ TOVAR NA SPLÁTKY

homecredit

 • Vložte si tovar do košíka
 • Pri platobných podmienkach si vyberte možnosť „nákup na splátky Home Credit“
 • Vyplňte objednávku a kliknite na „Pokračovať“
 • Budete presmerovaný/á na stránky Home Credit
 • V prvom kroku žiadosti nájdete možnosť podpisu zmluvy ePodpisom cez sms kľúč
 • Vyplňte formulár žiadosti o úver – vyberte si typ úveru, stlačte „spočítať“ a potom „pokračovať“
 • Pokračujte vo vypĺňaní formulára, vysvetlivky nájdete v žltých rámikoch, ak ste rámik vyplnili správne, zasvieti zelená odrážka, ak ste pole vyplnili nesprávne, zasievieti červený krížik.
 • Po vyplnení celého formulára žiadosti o úver stlačte „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“

O výsledku schválenia úveru Vás budeme štandardne informovať e-mailom do 20 minút.

SCHVÁLENIE ÚVERU A DODANIE TOVARU

Posúdenie žiadosti trvá cca 20 minút, max. 24 hodín v pracovných dňoch. Schválenie resp. zamiestnutie úveru je plne v kompetencii spoločnosti Home Credit a Fotolab ho nemôže ovplyvniť. 

O výsledku budete informovaný emailom.

V prípade schválenia Vám bude zaslaná úverová zmluva, rozhodcovská zmluva, úverové podmienky a Manuál zákazníka elektronickou poštou priamo z HCS vo formáte pdf.

Podľa Manuálu zákazníka si vytlačte 2x úverovú zmluvu, 2x rozhodcovskú zmluvu a úverové podmienky.

V prípade, že si nemôže schválenú zmluvu z akéhokoľvek dôvodu vytlačiť sám, informuje o tejto skutočnosti HCS na adrese schvalovanie@homecredit.sk. Zašlite na túto emailovú adresu žiadosť o vytlačenie zmluvy. HCS zmluvu s úverovými podmienkami vytlačí a zašlá Vám ju poštou na adresu uvedenú v úverovej zmluve.

Podľa inštrukcií si skontrolujte vytlačené údaje a podpíšte obidve úverové zmluvy vľavo dole v kolónke Podpis klienta, ak súhlasíte podpíšte aj obidve rozhodcovské zmluvy a zašlite na adresu HCS spolu:
• s kópiou občianskeho preukazu,
• s kópiou druhého dokladu totožnosti. Ako druhý doklad totožnosti spoločnosť akceptuje iba vodičský preukaz alebo cestovný pas.
• Pri úvere nad 1000 € Potvrdenie o výške príjmu a originál/kópiu posledného aktuálneho výpisu z bankového účtu

HCS porovná údaje v zmluve so zaslanými kópiami

V prípade, že v kontrolovaných údajoch nevzniknú žiadne nezrovnalosti, zástupca HCS podpíše úverovú zmluvu a rozhodcovskú zmluvu v kolónke Podpis splnomocneného zástupcu.

V prípade nejasností v zmluve, Vás bude HCS kontaktovať.

HCS Vám zašle doporučene jedno vyhotovenie podpísanej úverovej zmluvy a jedno vyhotovenie rozhodcovskej zmluvy a dá pokyn na vyskladnenie tovaru internetovému obchodu.

V prípade ďalších otázok ohľadne nákupu na splátky nás kontaktujte na tel. čísle 0850 166 460 alebo emailom na shop@fotolab.sk.

 

PARAMETRE ÚVEROVÝCH PRODUKTOV

 

i100SPAT20

 

 • platba v hotovosti od 0%
 • splátky 20 mesiacov
 • mesačne 6% z výšky úveru
 • minimálna výška úveru 100€
 • RPMN 23,9%
 • Viac info

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU 

 

 • Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
 • Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
 1. občiansky preukaz
 2. vodičský preukaz alebo cestovný pas

 

V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu (obvykle pri úveroch nad 1 000 €)..

 

VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

 • Nákup na splátky Home Credit je možný aj bez hotovosti.
 • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
 • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
 • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
 • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
 • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
 • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.

 

POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK

Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.

Podľa Vašich potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:

a) Balíček poistenia PLUS zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

b) Balíček poistenia PREMIUM zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

 

TEXTÁCIA K SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané v spol. cewe color za účelom uzatvorenia úverovej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne ďalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon") a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.